Що робити і куди звертатися, якщо роботодавець порушує ваші права при виплаті зарплати?
Відповідно до Конституції України, кожен працівник має право на працю, а також на заробітну плату, не нижче встановленої законом. Дізнайтеся, що робити і куди звертатися, якщо роботодавець порушує ваші права при виплаті зарплати.

 zarplata 1

Що робити, якщо роботодавець не виплачує зарплату вчасно?

  1.  Зверніться зі скаргою в довільній формі до Державної інспекції праці.
  2. Напишіть заяву в прокуратуру
  3. Зверніться в профспілку для захисту своїх прав.
  4. Зверніться до суду для стягнення зарплати, а також і морального збитку.
    За невиплату або порушення строків виплати зарплати, визначеною у договорі, роботодавець несе адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як індексується зарплата в Україну?

Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. При цьому частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для таких груп, індексації не підлягає.
Чи підлягає індексації несвоєчасно виплачена зарплата?

Компенсація несвоєчасно виплаченої зарплати, а точніше втрат, понесених працівником у зв'язку з несвоєчасною виплатою зарплати та інфляційними процесами здійснюється на підставі Закону "Про компенсацію громадянам втрат частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати". Вимоги Закону про компенсацію поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання.
Компенсація втрати зарплати здійснюється тільки в тому випадку, якщо відбулася затримка її виплати на період більшої тривалості, ніж календарний місяць.

Як часто повинна проводитися виплата зарплати?

Згідно зі статтею 115 Кодексу Законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, який не перевищує шістнадцяти календарних днів.
У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Куди можна звертатися за роз'ясненням правильності нарахування зарплати?

Працівник має право звернутися за роз`яснення правильності нарахування зарплати:

- до бухгалтерії підприємства;

- до профспілки;

- до аудитора, адвокату (у приватному порядку)

На підставі чого проводиться виплата зарплати?

Виплата зарплати в Україні виробляється на підставі табелів робочого часу працівника.

Куди звертатися, якщо наймач не виплачує коефіцієнт за роботу у шкідливих умовах?

Працівник має право звернутися:

- до Державної інспекції праці;

- до профспілки;

- до адвоката (у приватному порядку);

- до суду.

Який документ підтверджує нарахування зарплати?

Нарахування зарплати в Україну підтверджує "Відомість про нарахування зарплати."