Діючи пункти Запропоновані пункти для доповнення або змін

4.1.22 Пільги та компенсації за роботу із шкідливими (особливо шкідливими) та важкими (особливо важкими) умовами праці надавати за підсумками атестації робочих місць згідно спільній постанові адміністрації і профспілкового комітету.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: заступник директора технічного з промислової безпеки, директор з персоналу, начальники структурних підрозділів.

4.1.22 Пільги та компенсації за роботу із шкідливими (особливо шкідливими) та важкими (особливо важкими) умовами праці надавати за підсумками атестації робочих місць згідно спільній постанові адміністрації і профспілкових комітетів.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: заступник директора технічного з промислової безпеки – начальник УПБ, директор з персоналу, начальники структурних підрозділів.

4.2.1 Сприяти виконанню діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці в період трудового процесу; посадових обов'язків відповідно до посадових інструкцій – для керівників, фахівців та службовців, відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій – для робітників.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: голови цехових комітетів профспілки.

4.2.1Сприяти виконанню діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці в період трудового процесу; посадових обов'язків відповідно до посадових інструкцій – для керівників, фахівців та службовців, відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій та робочих інструкцій – для робітників.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: голови цехових комітетів профспілки.

4.2.4 Систематично перевіряти виконання керівниками рекомендацій і пропозицій громадських інспекторів з охорони праці і комісій з питань охорони праці профкому комбінату, домагаючись їхньої максимальної реалізації.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: заступник голови профкому з охорони праці, голови комісій з питань охорони праці структурних підрозділів.

4.2.4 Систематично перевіряти виконання керівниками рекомендацій і пропозицій громадських інспекторів з охорони праці і комісій з питань охорони праці ППО «Металургів», домагаючись їхньої максимальної реалізації.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: голова комісії з питань охорони праці та виробничого побуту ППО «Металургів», голови комісій з питань охорони праці структурних підрозділів.

4.2.6 При вирішенні суперечностей з питань поліпшення умов праці вправі вимагати проведення незалежної експертизи за умовами праці.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальний: заступник голови профкому з охорони праці.

4.2.6 При вирішенні суперечностей з питань поліпшення умов праці вправі вимагати проведення незалежної експертизи за умовами праці, уповноваженими та спеціалізованими експертними організаціями.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальний: голова комісії з питань охорони праці та виробничого побуту ППО «Металургів».

5.1.2 Забезпечити з 1 вересня 2012 року, в межах встановленого фонду оплати праці, збільшення погодинних ставок (окладів) робітників та схем посадових окладів керівників, фахівців та службовців комбінату на 13%. Збільшення окладів працівників комбінату здійснити в межах встановлених схем диференційовано, з урахуванням професійних навичок та індивідуального вкладу працівника в зростання ефективності роботи підприємства.

Термін – 01.09.2012

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу.

5.1.2 Підвищити погодинні ставки (оклади) робітників та схеми посадових окладів керівників, фахівців та службовців комбінату:

 з 01 квітня 2016 року на 20%; з 01 липня 2016 року на 10%; з 01 жовтня 2016 року на 20%. Збільшення окладів працівників комбінату здійснити в межах встановлених схем диференційовано, з урахуванням професійних навичок та індивідуального вкладу працівника в зростання ефективності роботи підприємства.

Термін – 01.10.2016

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу.

6.1.1 Виплачувати працівникам комбінату, профспілкового комітету, санаторію-профілакторію «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», громадської організації КСК «Дзержинка», у тому числі що підпадають під дію ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи», при виході на пенсію одноразову допомогу в розмірі залежному від безперервного стажу їх роботи на комбінаті:

- при стажі від 7,5 до 15 років - середньомісячну заробітну плату;

- при стажі від 15 до 20 років - двомісячну заробітну плату;

- при стажі від 20 і більше років - тримісячну заробітну плату.

Зазначена норма поширюється на працівників у випадку скорочення, яким залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку на загальних підставах.

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу, головний бухгалтер.

6.1.1 Виплачувати працівникам комбінату, профспілкового комітету, санаторію-профілакторію «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», громадської організації КСК «Дзержинка», благодійний фонд Милосердя і Здоров’я, у тому числі що підпадають під дію ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи», при виході на пенсію одноразову допомогу в розмірі залежному від безперервного стажу їх роботи на комбінаті:

- при стажі від 7,5 до 15 років - двомісячну заробітну плату;

- при стажі від 15 до 20 років - чотирьохмісячну заробітну плату;

- при стажі від 20 і більше років - шестимісячну заробітну плату.

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу, головний бухгалтер.

6.1.6 Надавати одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини одному з батьків, що працюють на комбінаті, санаторії-профілакторії «Дзержинка», профспілковому комітеті, громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр» в сумі 1000 грн. на кожну дитину.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

6.1.6 Надавати одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини одному з батьків, що працюють на комбінаті, санаторії-профілакторії «Дзержинка», профспілковому комітеті, громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», в сумі 2000 грн. на кожну дитину.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

6.1.7 Виплачувати щомісячну допомогу у розмірі 75 грн. на кожну дитину одному з батьків ( у тому числі – усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам), що працюють на комбінаті, санаторії-профілакторії «Дзержинка», профспілковому комітеті, громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр» для часткової компенсації оплати за відвідування дошкільних установ.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

6.1.7 Виплачувати щомісячну допомогу у розмірі 150 грн. на кожну дитину одному з батьків ( у тому числі – усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам), що працюють на комбінаті, санаторії-профілакторії «Дзержинка», профспілковому комітеті, громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр»,для часткової компенсації оплати за відвідування дошкільних установ.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

6.1.8 Виплачувати щомісячно матеріальну допомогу у розмірі 100 грн. жінкам - працівницям комбінату, профспілкового комітету, санаторії-профілакторії «Дзержинка», громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку..

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

6.1.8 Виплачувати щомісячно матеріальну допомогу у розмірі 200 грн. на кожну дитину - працівницям комбінату, профспілкового комітету, санаторії-профілакторії «Дзержинка», громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр»,що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку..

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

6.3.2 Виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. для організації похорону колишніх працівників комбінату, профспілкового комітету, санаторію-профілакторію «Дзержинка», громадської організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», що пішли на пенсію з комбінату, у випадку смерті працівника комбінату від загального захворювання або нещасного випадку в побуті – у розмірі одного середньомісячного заробітку родині померлого, але не менш ніж 1000 грн.

Зазначена норма поширюється у випадку скорочення, яким залишилося не більше 1,5 року до досягнення пенсійного віку на загальних підставах, а також за станом здоров’я, які відпрацювали на комбінаті не менше: жінки – 20 років, чоловіки – 25 років і якщо більше ніде не працювали.

Надавати один додатковий оплачуваний день відпустки у випадку смерті рідних по крові та шлюбу та на поминальні дні (9 та 40 днів). Рідними по крові вважати: батька, матір, дитину, братів, сестер. Рідними по шлюбу вважати: чоловіка, жінку батьків чоловіка (жінки).

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: головний бухгалтер, директор з персоналу, начальники структурних підрозділів і голови цехових комітетів профспілки, голова ГО «Рада ветеранів», перший заступник голови профспілкового комітету комбінату.

6.3.2 Виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 2000 грн. для організації похорону колишніх працівників комбінату, профспілкового комітету, санаторію-профілакторію «Дзержинка», громадської організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр»,благодійний фонд Милосердя і Здоров’я, що пішли на пенсію з комбінату, у випадку смерті працівника комбінату від загального захворювання або нещасного випадку в побуті – у розмірі одного середньомісячного заробітку родині померлого, але не менш ніж 2000 грн.

Надавати один додатковий оплачуваний день відпустки у випадку смерті рідних по крові та шлюбу та на поминальні дні (9 та 40 днів). Рідними по крові вважати: батька, матір, дитину, братів, сестер. Рідними по шлюбу вважати: чоловіка, жінку батьків чоловіка (жінки).

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: головний бухгалтер, директор з персоналу, начальники структурних підрозділів і голови цехових комітетів профспілки, голова ГО «Рада ветеранів», заступник голови профспілкового комітету комбінату.

6.3.3 Оздоровити, за рахунок профспілкового бюджету і коштів комбінату, на базах відпочинку Чорного та Азовського морів, у санаторіях та будинку відпочинку «Металург» працівників комбінату, профспілкового комітету, санаторію-профілакторію «Дзержинка», ГО «КСК Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр» та їхніх дітей до 18-річного віку, а також членів родини, які не працюють на комбінаті, з оплатою відповідно до затвердженого положення.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, головний лікар МСЧ, перший заступник голови профспілкового комітету комбінату.

6.3.3 Оздоровити, за рахунок профспілкового бюджету і коштів комбінату, на базах відпочинку Чорного та Азовського морів, у санаторіях Закарпаття та Прикарпаття, та будинку відпочинку «Металург» працівників комбінату, профспілкового комітету, санаторію-профілакторію «Дзержинка», ГО «КСК Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр» та їхніх дітей до 18-річного віку, а також членів родини, які не працюють на комбінаті, з оплатою відповідно до затвердженого положення.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, головний лікар МСЧ, перший заступник голови профспілкового комітету комбінату.

6.3.4 Оздоровити в санаторії-профілакторії «Дзержинка» не менш 1200 працівників (у тому числі дітей до 18-ти років) з оплатою, відповідно до затвердженого положення, а також 10 непрацюючих пенсіонерів комбінату у кожен заїзд за рахунок коштів комбінату згідно кошторису витрат. У випадку несвоєчасного перерахування коштів з Фонду соціального страхування забезпечити попереднє фінансування заїзду відпочиваючих з наступною компенсацією за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Термін - протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, перший заступник голови профспілкового комітету комбінату.

6.3.4 Оздоровити в санаторії-профілакторії «Дзержинка» не менш 1200 працівників (у тому числі дітей до 18-ти років) з оплатою, відповідно до затвердженого положення, а також 15непрацюючих пенсіонерів комбінату у кожен заїзд за рахунок коштів комбінату згідно кошторису витрат. У випадку несвоєчасного перерахування коштів з Фонду соціального страхування забезпечити попереднє фінансування заїзду відпочиваючих з наступною компенсацією за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Термін - протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, перший заступник голови профспілкового комітету комбінату.

6.3.8 Виділяти кошти на підставі спільної постанови „Власника” і „Профспілкового комітету” для організації і проведення заходів, присвячених: Дню 8-го Березня; Дню Матері (08 травня); Дню захисту дітей (01 червня); Дню Знань (01 вересня); Дню людей з інвалідністю (03 грудня); Дню вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС (14 грудня).

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, перший заступник голови профспілкового комітету комбінату, голова жінради.

6.3.8 Виділяти кошти на підставі спільної постанови „Власника” і „Профспілкового комітету” для організації і проведення заходів, присвячених: Дню 8-го Березня; Дню Матері (08 травня); Дню захисту дітей (01 червня); Дню Знань (01 вересня); Дню захисника України (14 жовтня); Дню людей з інвалідністю (03 грудня); Дню вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС (14 грудня).

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, заступник голови профспілкового комітету комбінату, голова жінради, голова Ради Молоді.

 

 

Новий пункт

6.1.9 «Власник» забов’язується, що при формуванні бюджету на 2017 рік внести статті затрат для забезпечення заходів соціального захисту робітників, передбачених діючим колективним договором і законам враховуючи компенсацію рівня інфляції фактичної та за прогнозами по даним НБУ.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу, головний бухгалтер.

 

Новий пункт

6.3.10 Виділяти кошти на підставі спільної постанови „Власника” і „Профспілкового комітету” одному із батьків працівників комбінату, для заохочення дітей віком до 16 років, які здобули перемоги на Всеукраїнських змаганнях, та на міжнародній арені у розмірі 1000 грн.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер, заступник голови профспілкового комітету комбінату.

 

Новий пункт

6.3.11 Організовувати в ДОК «Дзержинець» відпочинок для ветеранів праці комбінату заїзд на 350 чоловік.

Термін – вересень 2016 року.

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу, головний бухгалтер, заступник голови профспілкового комітету комбінату, голова первинної організації Ради ветеранів.

8.3.9 Надавати для виконання профспілкової роботи, за узгодженням із профкомом комбінату, головам цехових профспілкових комітетів: з чисельністю трудящих більш 1000 чоловік – 4 зміни в робочий тиждень, з чисельністю трудящих 400 чоловік і більш – 2 зміни в робочий тиждень, менш 400 чоловік – одну зміну в робочий тиждень – зі збереженням середньої заробітної плати, а також за ними зберігаються соціальні пільги і заохочення, що встановлені для інших працівників по їхньому місцю роботи відповідно діючому законодавству.

Відповідальні: директор з персоналу, керівники структурних підрозділів.

8.3.9 Надавати для виконання профспілкової роботи, за узгодженням із профкомом комбінату, головам цехових профспілкових комітетів: з чисельністю трудящих більш 1000 чоловік – 4 зміни в робочий тиждень, з чисельністю трудящих від 700 до 1000 чоловік - 3 зміни в робочий тиждень, з чисельністю трудящих від 400 до 700 чоловік– 2 зміни в робочий тиждень, менш 400 чоловік – одну зміну в робочий тиждень – зі збереженням середньої заробітної плати, а також за ними зберігаються соціальні пільги і заохочення, що встановлені для інших працівників по їхньому місцю роботи відповідно діючому законодавству.

Надавати членам профкому не звільнених від своїх обов’язків 3 зміни в робочий тиждень зі збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях та переговорах, в виконанні інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, на прийняття участі в роботі виборчих профспілкових органів.

Відповідальні: директор з персоналу, керівники структурних підрозділів.

10.1.4 Надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн. працівникам, що вперше вступають до шлюбу.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

10.1.4 Надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 4000 грн. працівникам, що вперше вступають до шлюбу.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

10.1.5 Виділити не менше 30 тис. грн. для проведення культурно-масових, спортивних заходів для молоді комбінату, заохочення кращих молодих працівників.

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу, головний бухгалтер

10.1.5 Виділити не менше 100 тис. грн. для проведення культурно-масових, спортивних заходів для молоді комбінату, заохочення кращих молодих працівників.

Відповідальні: директор з економіки, директор з персоналу, головний бухгалтер

11.1.1 Виділити не менше 50 тис. грн. профспілковому комітетові комбінату для заохочення учасників дитячої художньої самодіяльності, учасників народних колективів, кращих спортсменів, переможців: робітничих спартакіад, культурно-масових та спортивних заходів для молоді комбінату.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.

11.1.1 Виділити не менше 200 тис. грн. профспілковому комітетові комбінату для заохочення учасників дитячої художньої самодіяльності, учасників народних колективів, кращих спортсменів, переможців: робітничих спартакіад, культурно-масових та спортивних заходів для молоді комбінату.

Термін – протягом дії колективного договору.

Відповідальні: директор з економіки, головний бухгалтер.