В місті Києві 1 лютого 2018 року відбулись Установчі збори з обрання Громадської ради Фонду соціального страхування України (ФСС). Ініціативної групою, яка створена для організації та проведення Установчих зборів, було сформовано список учасників Установчих зборів – кандидатів до складу Громадської ради (ГР) в кількості 56 осіб. Зареєструвались та особисто взяли участь в Установчих зборах 50 заявлених осіб.

Відповідно до затвердженого Порядку проведення Установчих зборів для формування ГР ФСС Установчі збори визнаються правоможними, якщо в них беруть участь не менше ніж 21 представник інститутів громадянського суспільства.

За результатами рейтингового голосування було обрано 21 члена ГР, від ФПУ та її членських організацій обрано 10 осіб. Це представники ФПУ та всеукраїнських галузевих профспілок: річкового транспорту, держустанов, працівників транспорту, виробничників і підприємців, підприємств з іноземними інвестиціями, рибного господарства, атомної енергетики, працівників зв’язку. Від ПМГУ членом ГР обрано заступника голови профспілки О.Рябко.

На наступному своєму засіданні ГР має обрати голову та його заступника, секретаря, також будуть визначені основні напрямки роботи і сформовані відповідні комітети.

Члени ГР працюють на громадських засадах, термін їх повноважень 2 роки.

ГР ФСС є постійно діючим колегіальним органом, утвореним з метою забезпечення громадського контролю за діяльністю ФСС, сприяння виконанню ним статутних завдань і цільового використання коштів Фонду.

ГР має наступні повноваження:

  • розглядати щорічний звіт про роботу виконавчої дирекції ФСС і використання страхових коштів;
  • збирати, узагальнювати та подавати ФСС пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо удосконалення роботи Фонду та його керівних органів;
  • проводити публічні заходи з обговорення актуальних питань соціального страхування;
  • інформувати громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

Джерело: pmguinfo.dp.ua