На комбінаті почастішали випадки неможливості отримання молока в їдальнях QFM. Осно-вною причиною таких ситуацій є перебої в роботі інтернет-з'єднання між сервером програми і їдальнею. Під час таких збоїв програма може видати помилки: «Карта недійсна», «На карті 0 па-кетів молока» і ін. Для поліпшення якості роботи сервісу з видачі молока працівникам комбінату з боку профкому профспілки «Металургів» вже запропоновано змінити провайдера інтернету (ком-панію, яка поставляє інтернет на ДМК). Також для поліпшення якості зв'язку інтернету запропо-новано змінити місце розташування мережевого обладнання.

Як вести себе в таких ситуаціях:

 1. У ситуації, що склалася не нервуйте і не створюйте паніку.
 2. Якщо програма видає помилку під час перевірки карти, необхідно попросити касира QFM звер-нутися до системного адміністратора QFM для уточнення подальших дій з боку QFM і працівника ДМК. Дуже часто після перевірки системним адміністратором інформації, працівникові ДМК ви-дається належний йому молоко, списуючи з працівника це молоко в ручному режимі.
 3. У разі, якщо через проблеми з інтернетом:
  • карта не працює;
  • обнулена (вибрано всі молоко працівником комбінату);
  • карти немає в базі даних на отримання молока.
 4. Ваші дії:

  • звернутися до свого безпосереднього керівника або відповідальної по цеху за видачу молока з проханням розібратися в ситуації, що склалася.

  Далі:

  • керівник і відповідальний з'ясовують у відповідального за видачу молока в управлінні соціальної політики (УСП) - Шелекета Ніна Юріївна, - чи знаходиться працівник в списках на отримання молока, спрямованих в УСП
  • звіривши дані з QFM, відповідальний за видачу молока в УСП уточнює інформація і вирішує пи-тання про нарахування пакетів молока на картку працівнику ДМК, повідомляючи в структурний підрозділ про рішення проблеми, що склалася.
 5. Якщо пророблені всі операції з попередніх пунктів, але питання не вирішилося, працівник ДМК звертається до голови цехового комітету профспілки «Металургів» і з його допомогою передає інформацію в комісію по виробничому побуті профспілкового комітету. Голова комісії Санін Євген Олександрович розбирається з ситуацією і вирішує питання на рівні дирекції комбінату і керуючих QFM.

Переконливе прохання!

Шановні працівники комбінату! Якщо з боку працівників QFM має місце відмова у вирі-шенні ситуації, що склалася, необхідно написати скаргу в книгу скарг, яка повинна бути в їдаль-нях, із зазначенням дати і часу звернення до їдальні з питання отримання молока і описати ситуа-цію, яка сталася. Після цього необхідно звернутися до голови цехового комітету свого структур-ного підрозділу і з його допомогою повідомити в профком комбінату про інцидент, що трапився.

Наявність скарги в книзі скарг є доказом Вашої правоти в ситуації з невидачею покладеного молока і сприяє якнайшвидшому вирішенню вашого питання.

P.S.

Слідкуйте за кількістю отриманого Вами молока. Бувають випадки, коли працівник ДМК вибрав все належне йому молоко, але при цьому вважає, що йому зобов'язані видати ще деяку кіль-кість пакетів молока.