На адресу профспілки «Металургів» ДМК неодноразово зверталися працівники Дніпровського меткомбінату з проханням роз’яснити як проводиться атестація робочих місць. Наводимо статтю з довідника спеціаліста з охорони праці №12 за грудень 2018 року, де на питання чи повинні лабораторії гігієни праці, що здійснюють заміри небезпечних факторів, самі повністю заповнювати Карти умов праці відповідає експерт з охорони праці Ольга Чернетенко.

Карта умов праці:хто підписує, той і заповнює

Як проводити атестацію робочих місць за умовами праці (далі – атестація), визначають:

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 №442; далі – Порядок №442);
 • Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 №41; далі – Методичні рекомендації).

У наказі про проведення атестації, який видає керівник підприємства, затверджують склад атестаційної комісії – голова, секретар, члени комісії – та встановлюють їх повноваження.

Наказом також визначають взаємодію підприємства з лабораторією, яка проводитиме гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Коли обиратимете лабораторію, пам'ятайте, що вона має бути атестована Держпраці та МОЗ.

З'ясуємо, які ж основні завдання лабораторії та атестаційної комісії при оформленні результатів гігієнічних досліджень.

Атестована лабораторія*:

 • проводить гігієнічну оцінку умов і характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 №248);
 • проводить гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • оформлює результати досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу відповідно до форм протоколів досліджень та вимірювань (дод. 7-17 Порядку №784/1012).

Що має робити атестаційна комісія підприємства, визначає пункт 2.3 Методичних рекомендацій. Зокрема, атестаційна комісія складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць.

До Карти умов праці вносять дані з протоколів гігієнічних досліджень.

Аби належно оформити Карту умов праці, атестаційна комісія має перевірити, чи правильно лабораторія склала протоколи гігієнічних досліджень, а саме, чи:

 • відповідають протоколи формам, затвердженим Порядком №784/1012;
 • правильно заповнено усі пункти протоколів;
 • заповнено у протоколах розділ «Висновок»;
 • наявні усі підписи осіб та печатки.

Отже, обов'язок лабораторії – достовірно та якісно оформити протоколи гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу. А заповнити Карту умов праці має атестаційна комісія.

Карта умов праці є документом, що узагальнює результати атестації. У ній:

 • вказують сумарну кількість шкідливих або небезпечних факторів із кожного рівня відхилення від нормативу;
 • надають гігієнічну оцінку умов праці, що визначає, до якого класу і якого рівня відносять умови та характер праці на робочому місці;
 • оцінюють стан технічного й організаційного рівня робочого місця;
 • визначають пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці;
 • розробляють заходи, щоб поліпшити умови праці.

Карту умов праці підписують усі члени атестаційної комісії. З її змістом ознайомлюють під підпис працівників, зайнятих на відповідному робочому місці.

Не зайвим буде нагадати, що за своєчасне та якісне проведення атестації відповідає керівник підприємства (п. 4 Порядку №442).

*Пункт 11 Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, затвердженого наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 29.05.2018 №784/1012 (далі – Порядок №784/1012).

Джерело: довідника спеціаліста з охорони праці №12, грудень 2018 року