На численні прохання працівників комбінату профспілка «Металургів» відповідає на питання.

Частиною 1 ст. 12 Закону про відпустки встановлено, що на прохання працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

З наведеної норми можна зробити два висновки:

  • по-перше, поділ відпустки провадиться на прохання працівника і за згодою роботодавця (адже саме роботодавець буде приймати остаточне рішення про можливість такого поділу);
  • по-друге, при поділі відпустки основна його частина не повинна бути менше 14 календарних днів.

При цьому не обов'язково, щоб працівник в першу чергу використовував основну частину відпустки.

Працівник за погодженням з роботодавцем вправі сам визначити кількість частин, на які він бажає розбити відпустку, і послідовність їх використання.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику:

  • до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка;
  • з будь-якого дня тижня, незалежно від того, в який з днів тижня закінчилася попередня використана його частина.

Чи можна розділити щорічну відпустку на кілька частин?

Статтею 79 КЗпП та ст. 12 Закону №504 допускається поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов'язково повинна бути першою її частиною.

Однак зазначеною вище нормою передбачено можливість, а не обов'язок роботодавця ділити щорічну відпустку на частини, як того бажає працівник. Оскільки остаточне рішення щодо надання працівникові відпустки приймає роботодавець, з метою недопущення втрат робочого часу, беручи до уваги виробничі обставини, він може не погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник, і може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі. Це підтверджує Мінпраці в листах від №413/13/116-06 17.11.2006 р. та №87/13/84-08 від 26.02.2008 р.

На практиці ініціатором поділу щорічної відпустки є, як правило, працівник, який повинен звернутися до керівника з відповідною заявою. Таким чином, власник або уповноважений ним орган має право погодитися з таким розподілом або відмовити в діленні, і така відмова не буде розцінюватися як порушення прав працівника або норм законодавства про працю. У той же час з метою запобігання ускладнень у взаєминах з працівником, забезпечення вимог Закону №504 щодо надання відпусток в календарних днях, а також виходячи з інтересів виробництва власник або уповноважений ним орган має право регламентувати можливість поділу щорічної відпустки на частини в Правилах внутрішнього трудового розпорядку , встановивши порядок такогоділення в розділі «Робочий час і час відпочинку».

Джерело: buhgalter.com.ua