Чергове засідання центральної комісії ДМК із соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відбулося сьогодні, 23 квітня 2020 року. На засіданні були присутні четверо представників профспілки «Металургів». Розглянуті листки непрацездатності, які надійшли, на предмет правильності їх видачі, оформлення та відповідності всім нормам законодавства України.

На засіданні КСС розглянуті кілька питань, пов'язаних з призначенням матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності. Майже за всіма листками непрацездатності питань не було. Але по одному з них, питання все ж виникли, тому що працівник ДМК, який знаходився на лікарняному, в період своєї тимчасової непрацездатності через хворобу не з'явився на прийом до лікаря.

В результаті, допомогу йому отримати не вдасться, так як він порушив п. 2, ст. 23 ЗУ №1105-XIV. Відповідно до цієї норми Закону, «застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності».

Нагадаємо, що повноваження КСС на Дніпровському меткомбінаті регулюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999 р. та Положенням про КСС підприємства, затвердженим постановою Правління Фонду соціального страхування (далі – ФСС) з тимчасової втрати працездатності №13 від 19.07.2018 р. КСС – це фактично посередник між працівником і ФСС з тимчасової втрати працездатності.

Наступне засідання комісії із соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності має відбутися 6 травня. Змінитися ця дата може із-за ситуації, яка складається в Україні через коронавирус COVID-19.