У працівників комбінату, як у працюючих, так і у новоприйнятих виникає питання: А чи є організація на нашому підприємстві, яка може захистити і відстояти їх інтереси, права і гідності? Які цілі і завдання такої організації? Як вступити в таку організацію? І найголовніше – як вибрати з чотирьох існуючих профспілкових організацій на нашому підприємстві ту профспілкову організацію, яка по-справжньому буде «битися» за права трудового народу?

Одними з найбільш пріоритетних завдань профспілки в сучасних умовах є: гідна заробітна плата і нормальні умови для роботи. Всі інші питання хоч і не втрачають актуальності, але ці два найосновніші.

Наведемо порівняльну статистику в порядку збільшення чисельності:

 • ПГМК – 6 осіб;
 • ПМГУ – 10 осіб. Всі – з подвійним членством в ППО «Металістів»;
 • ППО «Металістів» – 2360 з них 400 осіб з подвійним членством;
 • ППО «Металургів» – 7208 і ця цифра невпинно зростає.

Хоча профспілковому руху на Дніпровському металургійному комбінаті понад 100 років, багато працівників комбінату не надто чітко уявляють роль і основні завдання профспілки. А більша частина трудового колективу, які вже вступили в ту чи іншу профспілку, поводяться пасивно, проголошуючи головам цехових комітетів: «Вас обрали, захищайте наші інтереси!» А результативність роботи профспілки на 90% залежить від активності її членів, на 9% від профактиву та на 1% від лідера.

Тільки лише при активній підтримці працівників комбінату боротьба профспілки за своєчасну і гідну заробітну плату, продуктивну зайнятість матиме результат! З впевненістю можна сказати, що це все гарантовано може надати ППО «Металургів».

Як щойно прийняті працівники комбінату, так і члени профспілки повинні знати наступне. Законодавством України та Галузевою угодою профспілка визначена на державному рівні представником інтересів працівників в питаннях врегулювання їх соціально-економічних відносин з роботодавцями (власниками) і відстоюванні конституційних прав і гарантій. Профспілка будує свої взаємини з роботодавцями (власниками) на принципах соціального партнерства. Володіє правом юридичної особи. Веде колективні переговори, укладає і контролює виконання галузевої угоди і колективних договорів. Сприяє стабільній роботі підприємств. Домагається підвищенню рівня мінімальних гарантій в оплаті праці, що встановлюються державою, розмірів заробітної плати, зменшення оподаткування доходів працівників, гарантій і компенсацій за несвоєчасну виплату зарплати. Через систему колективних договорів і галузевої угоди, які укладаються профспілкою, встановлюються гарантії в оплаті праці, додаткові соціальні пільги на рівні, що перевищує передбачені державою. ППО «Металургів» представляє інтереси працівників в індивідуальних і колективних суперечках, сприяє їх вирішенню. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю і домагається від роботодавця усунення його порушень.

Без узгодження з профспілковим комітетом «Металургів» роботодавець (власник) комбінату не може:

 • залучати працівників до роботи у вихідні дні;
 • встановлювати терміни випробування при прийомі на роботу, графіки надання відпусток і змінності;
 • визначати розмір доплат за суміщення професій, місце і порядок прийому їжі протягом робочого часу, де за умовами виробництва перерву встановити неможливо;
 • вводити, змінювати і переглядати норми праці, підсумований облік робочого часу;
 • переносити відпустки на інший час;
 • відносити виконання робіт до певних тарифних розрядів і привласнювати кваліфікаційні розряди;
 • звільнити працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
 • залучати членів профспілки до надурочних робіт.

Профспілка «Металургів» здійснює контроль за:

 • виконанням колективного договору;
 • виконанням власником законодавства про працю та її охорону;
 • дотриманням роботодавцем (власником) законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, в тому числі:
 • домагається усунення виявлених недоліків і порушень з питань охорони праці, виробничого побуту;
 • погоджує результати атестації робочих місць;
 • бере участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань;
 • направляє відповідним державним і господарським органам управління, власникам і керівникам компаній, корпорацій уявлення з питань дотримання ними вимог законодавства з охорони праці, про режим робочого часу і часу відпочинку, організації праці жінок і молоді. Домагається усунення виявлених недоліків і порушень;
 • бере участь у розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;
 • бере участь у прийманні в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів;
 • контролює відповідність технологічних процесів, машин і механізмів, вимогам безпеки праці та в необхідних випадках ставить питання про припинення робіт там, де має місце небезпечна ситуація для життя або здоров'я трудящих.

Профспілка має право ставити питання про притягнення роботодавця до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, аж до кримінальної, в т.ч. про розірвання трудового договору (контракту) з посадовою особою, яка порушила законодавство про працю, про профспілки або не виконує свої зобов'язання, передбачені колективним договором, угодою. Згідно ст. 160 КЗпП України профспілки контролюють дотримання адміністрацією підприємства, установи, організації законодавства про працю, мають право вимагати усунення виявлених порушень. Адміністрація зобов'язана розглядати їх подання про усунення порушень законодавства про працю та в місячний термін повідомляти про результати розгляду. Також право професійних спілок здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю і нормативних актів про охорону праці передбачений ст. 244 КЗпП України.

Працівник комбінату, який вступив у профспілку «Металургів» гарантовано має право на:

 • відстоювання профспілкою законних вимог в питаннях охорони праці, зайнятості, оплати;
 • отримання в профспілці «Металургів» безкоштовної юридичної консультації від професійного юрисконсульта;
 • захист при скороченні штату або чисельності;
 • правову допомогу в складанні позовної заяви до суду з питань:
 • незаконного звільнення;
 • недотримання термінів виплати заробітної плати;
 • заборгованості з виплати заробітної плати;
 • незаконності переведення на іншу роботу.

Первинній профспілковій організації «Металургів» відповідно до Закону про профспілки, державою гарантовано надається право безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці, виконання відповідних програм і зобов'язань власника відповідно до колективного договору.